UW LUCHTHAVENVERVOER, ONZE ZORG

VC SERVICES BELGIE, uw professioneel luchthavenvervoer vanuit Limburg, Kempen, Vlaams-Brabant, Luik en Nederlands Limburg.

Algemene voorwaarden


1. Annulatievoorwaarden
Indien u uw gemaakte reservaties meer dan 48 uur voor afreis annuleert kan dit kosteloos zonder opgave van reden en bewijsstuk.
Wenst u uw transfers in minder dan 48 uur en meer dan 24 uur voor afreis te annuleren, wordt er een annulatiekost ten belope van 50% van uw geannuleerde rit aangerekend tenzij u bewijs van overmacht (ziekte, overlijden,…) kan voorleggen voor het tijdstip van de initieel geplande afreis.
Indien u uw luchthavenvervoer in minder dan 24 u voor afreis wenst te annuleren, is er een annulatiekost van 100% van waarde van de geplande rit voorzien tenzij u onmiddellijk bewijs van overmacht kan voorleggen.
Opgelet, een annulatie moet steeds gepaard gaan met een schriftelijk schrijven (email).

2. De betaling gebeurt in gepaste contanten aan de chauffeur bij het begin van de rit, tenzij anders overeengekomen. Een betaalbewijs is mogelijk, gelieve dit op voorhand aan te vragen zodat de chauffeur het u bij betaling kan overhandigen.

3. Door het reserveren van een dienst op onze website, gaat u een contract aan met VC Services België BVBA.

4. VC Services België BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, wijzigingen of annuleringen van de bestelde dienst door overmacht of door andere omstandigheiden die onvoorzienbaar zijn. Doch zullen wij alles in het werk stellen om personen en/of goederen tijdig op hun plaats te krijgen.

5. Wachttijd veroorzaakt door toedoen van de klant, kan in rekening gebracht worden aan de klant door VC Services België BVBA.

6. Indien uw vlucht bij terugkomst vertraging heeft, zullen wij beperkte beschikbaarheid voorrang geven aan vertrekkende klanten.

7. Indien uw vlucht te vroeg is geland, zou het kunnen dat u moet wachten op de chauffeur, doch zullen wij proberen dit te voorkomen.

8. Indien u ons foutieve gegevens doorgeeft (bv vertrekuur in het buitenland i.p.v. landingsuur of een foutieve luchthaven) kunnen wij niet garanderen dat er een chauffeur beschikbaar is.

9. Voor elk contract aangegaan met VC Services België BVBA, verklaart de huurder dat hij beroep doet op een dienst van minstens 3 uur.

10. Het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht. Een boete bij het niet dragen van de veiligheidsriem zal verhaald worden op de reiziger.

11. Het is verboden te eten of te drinken in onze voertuigen. (per uitzondering mag enkel water genuttigd worden).

12. Kinderstoelen worden gratis verstrekt door VC Services België BVBA, deze moeten echter bij reservatie op voorhand aangevraagd worden en hangen af van de beschikbaarheid. Indien de voorraad niet toereikend is, kan gevraagd worden uw eigen kinderstoel te gebruiken, die wij dan tot uw retourrit kosteloos in bewaring zullen nemen.

13. Kosten als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant, zullen aangerekend worden. Het forfetaire bedrag van 50 euro zal onmiddellijk aan de chauffeur betaald moeten worden.

14. Afwijkingen van onze standaard dienstverlening kunnen voorafgaandelijk mits onderlinge overeenkomst bedongen worden. Mogelijks behelzen deze afwijkingen een meerkost die voorafgaandelijk aan de klant zal worden meegedeeld.

15. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door VC Services België BVBA.